Disclaimer

Dé Microsoft Dynamics 365 Central partner voor logistiek en productie!

Deze disclaimer van smart-value is van toepassing op deze website. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze websites aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de website

Aan de informatie op deze website kunnen geen enkele rechten worden ontleend. De informatie is als algemeen van aard. smart-value neemt zorgvuldigheid in acht bij het maken, veranderen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. smart-value garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. smart-value wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer websites via een link verwijzen naar deze website, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door ons worden aanbevolen. smart-value aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.

Informatie gebruiken

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) ligt volledig bij smart-value. Het is niet toegestaan informatie in tekst of andere media op deze website te kopiëren, te downloaden of op enige wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door een tekeningsbevoegde van smart-value.

Wijzigingen

Alle informatie op deze website kan altijd wijzigen, smart-value behoudt zich het recht voor dit te doen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.